Singö Skärgårdsslöjd

Lite mer om Singö Skärgårdsslöjd

För närvarande är vi 20-talet aktiva medlemmar. Flertalet är fast bosatta på Singö men vi har också slöjdare som bor på andra ställen men som har en stark koppling till Singö och Fogdö.

Vi är inte något "slutet sällskap" utan välkomnar alla intresserade att bli medlemmar. Medlem blir man genom att betala in den årliga medlemsavgiften (100 kr) på bankgiro 423-4050 (ange namn och adress, gärna e-post adress). Är du intresserad av att bli aktiv slöjdare, kontakta någon i styrelsen (se nedan) så tar vi upp din "intresseanmälan" vid ett kommande månadsmöte och diskuterar om/hur ditt hantverk passar in i vår profil och hur det kan komplettera det som vi redan producerar.

Styrelsen Singö Skärgårdsslöjd
Ordförande: Anki Willix (2022)                       Tel: 0708-58 13 98
Vice ordf.:     Sture Hansson (2022-23)          Tel:0708-14 05 99     
Sekreterare: Britta Andersson (2022-23)       Tel: 0727-13 44 63
Kassör:          Gabrielle Klemming (2022-23) Tel: 0707-52 59 07


Valberedning:  Tuttan Zettergren (2022)  Tel: 0175-10401
                            Lena Söderman (2022)      Tel: 070-494 98 99

Revisorer:    Eva Freiman (2022)                   Tel: 0175-10061
                       Merike Hansson (2022)            Tel: 0707-74 79 19 
                       Ersättare (2022) Eva Hallner  Tel: 076-210 10 32